Inloggen


Inloggen Registreer
X

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Categorieën

0

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Privacyverklaring

Konad Benelux, gevestigd aan Cremerstraat 12, 6301GE  Valkenburg LB Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Konad Benelux
Cremerstraat 12
6301GE  Valkenburg  LB
Nederland
+31 43 601 3479
www.konad-benelux.com

Nelly Engelbert is de Functionaris Gegevensbescherming van Konad Benelux Hij/zij is te bereiken via info@konad-nailart.eu

Waarom willen wij al deze gegevens van je hebben?
Allereerst om je bestelling te kunnen verwerken. Van betaling tot levering. Hiervoor hebben we toch echt je NAW gegevens* nodig. Een e-mail en/of telefoonnummer is handig voor als er iets met de bestelling is, en ja ook wij versturen af en toe een email naar je toe met leuke aanbiedingen.
Je IP adres, locatie (NAW), enz. worden gebruikt om onze webshop te verbeteren.  Zo kunnen wij zien of er veel klanten met een tablet werken of net niet. Hierop kunnen wij de webshop aanpassen zodat het gemakkelijk voor je blijft werken.
Mocht je je eigene gevens die wij van je hebben willen inzien of verwijderen? Kijk dan even bij Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Persoonsgegevens die wij verwerken
Konad Benelux verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer (indien je zelf overmaakt aan ons)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@konad-nailart.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Konad Benelux verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Konad Benelux analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- Konad Benelux verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Konad Benelux neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Konad Benelux) tussen zit. Konad Benelux gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Afterpay. Deze service wordt gebruikt om te controleren of je een bestelling kunt plaatsen waarvan je later pas de digitale acceptgiro van ontvangt. Je kunt geweigerd worden waardoor je een andere betaalmethode moet kiezen. Konad Benelux beslist niet over wel of niet geaccepteerd worden. Dit doet Afterpay voor ons.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Konad Benelux bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Wij bewaren alle door jezelf opgegeven gegevens oneindig lang  – Zo kun je altijd nog een bestelling makkelijk plaatsen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Konad Benelux verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  Denk hiervoor aan de pakketservice.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Konad Benelux gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Konad Benelux en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@konad-nailart.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Konad Benelux wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen
Konad Benelux neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@konad-nailart.eu

* NAW = Naam Adres Woonplaats
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten met anonieme datagegevens.
Accepteer geselecteerde cookies

Op het beeldscherm kunnen kleuren licht afwijken ten opzichte van het echte product.